profielTBM

Trial by Media

Peter Schouten studeerde rechtswetenschappen aan de Open Universiteit en de module mediarecht aan de Universiteit Leiden bij prof. mr. Wouter Hins. Hij studeerde april 2011 af op het verschijnsel trial by media, waarop bij Kluwer zijn boek ‘Trial by media. Wie beschermt de verdachte in een mediaproces?’ verscheen. Daarin breekt hij een lans voor een betere rechtsbescherming van verdachten tegen schadelijke berichtgeving en beeldvorming in de (nieuwe) media. In dit boek werden o.a. de gevolgen van de publiciteit in de zaak van de Bossche zwemschoolhouder Benno L. nader onderzocht.

ADVIES AAN ANDERE ADVOCATEN OVER TRIAL BY MEDIA

Voor een ontvankelijkheids- of strafmaatverweer in een strafzaak die veel media-aandacht krijgt, kan het van belang zijn dat er een media-analyse wordt gemaakt van de diverse voorlichtingsmomenten door politie- en justitiewoordvoerders en de berichtgeving daarover in de media. Schouten Legal kan voor andere  advocatenkantoren die geruchtmakende strafzaken behandelen dergelijke analyses uitvoeren.