mr. P.G. (Patrick) Grijpstra

Patrick Grijpstra is advocaat op onze vestiging in Eindhoven. Patrick is gespecialiseerd in strafrecht en bestuursrecht. Hij staat verdachten bij tijdens het verhoor, geeft advies, schrijft processtukken en voert het woord op zitting. Als advocaat helpt hij mensen, maar ook bedrijven in de agrarische sector, de horeca en het MKB.

Strafrecht

Naast het commune strafrecht en jeugdstrafrecht houdt Patrick zich met name bezig met economisch strafrecht (milieu- en economische delicten). Van ‘fraudezaken’ die door de Fiod zijn onderzocht tot zaken waar bestuurlijke controles overgaan in strafrechtelijke opsporing. Ook staat hij vaak slachtoffers bij in strafzaken (stalking/belaging of geweldsmisdrijven) en letselschadezaken (verkeers- en bedrijfsongevallen).

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht focust Patrick zich op handhaving en bestuurlijke boetezaken. Wanneer iemand wordt aangeschreven na een controle door de NVWA, de RVO, het Waterschap, de Omgevingsdienst of andere overheidsinstantie moet binnen de termijn gereageerd worden. Hij is expert op het gebied van dierenwelzijn (Wet dieren en Besluit houders van dieren), mestboetezaken en de Drank- en Horecawet. Ook voor vragen over fosfaatrechten kunt u bij hem terecht.

Achtergrond

Na zijn studie Nederlands Recht op de Universiteit van Tilburg heeft hij in het ‘schooljaar’ 2006-2007 als docent voor diezelfde universiteit gewerkt. Patrick heeft toen eerstejaars studenten de beginselen van het Nederlandse strafprocesrecht bijgebracht. Vanaf oktober 2007 heeft hij ruim 3 jaren als juridisch medewerker bij de sector strafrecht van de rechtbank Oost-Brabant (locatie ’s-Hertogenbosch) gewerkt. Daarna is hij bijna 8 jaren als advocaat werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in Helmond/Deurne. In het ‘schooljaar’ 2017-2018 is Patrick parttime docent geweest aan de Hogeschool Utrecht, waar hij studenten heeft onderwezen op het gebied van Handhaving, de Drank- en Horecawet en het Omgevingsrecht.

Presentaties / Lezingen

Als oud-docent geeft Patrick al vele jaren (hooggewaardeerde) presentaties/lezingen aan agrariërs en hun adviseurs, zoals:

 • Een kritische blik naar controles door toezichthouders, zoals de NVWA’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wat van belang is voor de varkenshouder, de rundveehouder of de pluimveehouder;
 • Alles wat je moet weten over de meststoffenwetgeving’.

Indien u interesse heeft in een presentatie/lezing hierover, neemt u dan contact op.

Publicaties / Artikelen

Mr. Grijpstra schrijft regelmatig voor juridische tijdschriften of andere vakbladen, zoals:

 • een annotatie bij College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:343 (mestboetezaak X/Staat), Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017 / 5909;
 • mede auteur van ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’, een notitie (37 pagina’s) voor de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk, gepubliceerd in oktober 2017;
 • Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken’, (6 pagina’s) Tijdschrift Milieu & Recht 2017 / 79;
 • Controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder de loep genomen’, (8 pagina’s) Tijdschrift Milieu & Recht 2017 / 63;
 • mede auteur van ‘Mag je zwijgen bij een NVWA-controle?’, een artikel voor de Veearts, vakblad voor landbouwhuisdierenpractici, gepubliceerd in juni 2016;
 • mede auteur van ‘Wat mag de NVWA wel en niet?’, een artikel voor de Veearts, vakblad voor landbouwhuisdierenpractici, gepubliceerd in februari 2016.

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft mr. P.G. Grijpstra in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk strafrecht en bestuursrecht;
 • Agrarisch recht;
 • Strafrecht: financieel economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, milieu strafrecht, jeugdstrafrecht;
 • Slachtofferrecht: strafrecht, letselschaderecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.