Mr. W.N. (Wiekash) Ramnun

Wiekash Ramnun is advocaat op onze vestiging in Breda. Wiekash is gespecialiseerd in strafrecht en detentierecht, alsmede in sociaal zekerheidsrecht. Zijn werk bestaat voornamelijk uit het behandelen van strafzaken, ‘in de breedste zin van het woord’. Hij staat mensen bij vanaf hun aanhouding tot aan de uitspraak. mr. Ramnun adviseert mensen over de te voeren strategie en bepaalt samen met cliënt de aanpak op zitting. Transparantie en eerlijkheid staan bij mr. Ramnun hoog in het vaandel. Dat ziet u terug in zowel de manier waarop hij communiceert, als in zijn manier van werken.

Strafrecht
mr. Ramnun is specialist commuun strafrecht. Hij behandelt veel zaken op het gebied van drugsbezit en drugshandel, ernstige geweldsdelicten, mensenhandel- en zedenzaken. Hij beoordeelt deze zaken van uit verschillende invalshoeken. Zodoende bent u ervan verzekerd dat uw belangen adequaat behartigd worden. Het belang van de cliënt staat altijd voorop!

Detentierecht
mr. Ramnun helpt graag mensen. Vanwege zijn aanpak wordt hij door gedetineerden uit heel Nederland benaderd. Waar u zich ook bevindt, het is voor mr. Ramnun geen probleem om u te bezoeken. Hij behandelt klachten tegen het gevangeniswezen. Wanneer iemand ten onrechte in de isolatiecel of in afzondering wordt geplaatst, vecht hij dat voor u aan. Indien een verlofaanvraag wordt afgewezen, kunt u een beroep op hem doen om daarover een procedure te starten. Ook voor vragen over detentiefasering kunt u bij hem terecht.

Achtergrond
Gedurende zijn studie Nederlands Recht – met als specialisatie: Strafrecht – op de Universiteit van Tilburg heeft mr. Ramnun stage gelopen bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht.

In 2015 is hij in dienst getreden bij Schouten Legal Advocaten. De afgelopen jaren heeft hij zich verder gespecialiseerd in het strafrecht en het detentierecht.

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft mr. W.N. Ramnun in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.