Mr. P.C. (Peter) Schouten

Schouten is geboren in Haarlem, kwam in 1986 naar Breda en woonde vervolgens in Brussel en Kuala Lumpur (vanaf 1992).

Nieuwe carrière als strafrechtadvocaat

In 2009 vestigde hij zich weer in Breda om zijn studie af te ronden en zich voor te bereiden op een nieuwe carrière als strafrechtadvocaat. In 2010 kreeg zijn initiatief Pink Army landelijke bekendheid nadat de Amerikaanse generaal b.d. Sheehan Nederlandse militairen beledigde door te beweren dat homoseksuele militairen in Srebrenica verantwoordelijk waren voor de val van deze enclave. Schouten kondigde een juridische actie aan tegen de generaal, waarop deze tien dagen later publiekelijk zijn excuses aanbood voor zijn bespottelijke uitlatingen.

Trial by Media

Peter Schouten studeerde rechtswetenschappen aan de Open Universiteit en de module mediarecht aan de Universiteit Leiden bij prof. mr. Wouter Hins. Hij studeerde april 2011 af op het verschijnsel trial by media, waarop bij Kluwer zijn boek ‘Trial by media. Wie beschermt de verdachte in een mediaproces?’ verscheen. Daarin breekt hij een lans voor een betere rechtsbescherming van verdachten tegen schadelijke berichtgeving en beeldvorming in de (nieuwe) media. In dit boek werden o.a. de gevolgen van de publiciteit in de zaak van de Bossche zwemschoolhouder Benno L. nader onderzocht.

Ruim 30 jaar Ervaring in de Media

Voordat Schouten zich als advocaat vestigde, werkte hij ruim 30 jaar in de media, eerst als journalist (Staatscourant en Management Totaal) en daarna als uitgever, manager en directeur/grootaandeelhouder van uitgeverijen, multimedia- en televisiebedrijven. Als zakenman deed hij veel internationale ervaring op en vestigde hij kantoren in 19 landen in Europa, Zuidoost Azië en Afrika en de VS. Bestuurders van rechtspersonen die met het justitie in aanraking komen, treffen in Schouten een advocaat die ook de taal en de merites van het bedrijfsleven goed kent.

Cliënten die gemangeld worden in een mediaproces

Vanuit een grote professionele en sociale betrokkenheid wil Schouten optreden voor cliënten, die gemangeld worden in een mediaproces, of helemaal alleen komen te staan tegenover een machtige overheid en justitie, of het nu gaat om zedenmisdrijven, vermogensdelicten, fraude, levens- en geweldsdelicten, opiumdelicten, verkeersdelicten of economische misdrijven.

Schouten Legal staat voornamelijk personen bij die worden verdacht van het plegen van een misdrijf of een overtreding. Als oud-journalist heeft de advocaat Peter Schouten een brede praktijk opgebouwd in mediarecht en treedt hij op tegen onrechtmatige publicaties in kranten, op websites of tegen TV-uitzendingen die de goede naam, eer en/of privacy van onze cliënten schenden, smaad- en lasterzaken, bedreiging via sociale media en cyberstalking.

Op het gebied van slachtofferrecht heeft het kantoor veel ervaring opgebouwd in belagingszaken (zowel civiele kortgedingen voor contact- en gebiedsverboden, als het bijstaan van benadeelden in het strafproces) en optreden tegen politiegeweld en/of machtsmisbruik door de politie. Verdachten die in een ’trial by media’ terecht komen of personen die in de media worden neergesabeld, hebben baat bij de mediakennis van Peter Schouten.

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft mr. P.C. Schouten in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Slachtofferrecht

  • Mensenhandel
  • Strafrecht

Strafrecht

  • Financieel economisch strafrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • TBS
  • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.