mr. C.C.J.A.M. (Claire-bijou) van den Heijkant

mr. C.C.J.A.M. (Claire) van den Heijkant is al geruime tijd werkzaam als juriste op onze vestiging in Breda. Tevens ondersteunt zij Peter bij het voeren van de dagelijkse leiding over deze vestiging.

Claire is gespecialiseerd in Slachtofferzaken, Sociale Zekerheidsrecht en Civiel recht. Bij dit laatste rechtsgebied ligt de nadruk op zaken op het Aansprakelijkheidsrecht en het Verbintenissenrecht.

Zij adviseert cliënten in en buiten rechte, stelt brieven en processtukken op en voert namens cliënten het woord op zitting bij civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en namens slachtoffers/benadeelde partijen bij strafrechtelijke procedures.

Tijdens haar Master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft Claire als docente Recht gewerkt op de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Na haar studie is zij enkele jaren werkzaam geweest als juriste bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Van 2014-2019 is zij werkzaam geweest voor een ander advocatenkantoor en is sindsdien verbonden aan Schouten Legal Advocaten.

Zij brengt haar kennis van het recht en de rechtspraktijk, alsmede haar ervaring als docente graag over op anderen. Om die redenen begeleidt Claire als praktijkopleider universitair-, Hbo- en Mbo-studenten en stagiaires op ons kantoor. Met Claire beschikt Schouten Legal Advocaten dus over de status van een door de SBB erkend leerbedrijf.