Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor.

Kosten

Schouten Legal Advocaten staat u bij op basis van een met u overeen te komen uurtarief. Daarnaast is het mogelijk een bedrag ineens af te spreken voor het behandelen van de hele zaak (een vaste prijsafspraak te maken).

Indien uw financiële draagkracht gering is, kunnen wij met u bekijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). In dat geval worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de overheid betaald. Of u hiervoor in aanmerking komt en wat de hoogte is van de eigen bijdrage die u moet betalen, hangt af van de hoogte van uw inkomen in het peiljaar 2020 (en uw eigen vermogen). Met ingang van 1 januari 2022 gelden de hiernaast getoonde inkomensnormen en eigen bijdragen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Voor verdere informatie hierover kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

AlleenstaandNormen 2022Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 20.900€ 214t/m € 29.000
€ 20.901 – € 21.600€ 394€ 29.001 – € 30.100
€ 21.601 – € 22.900€ 563€ 30.101 – € 31.500
€ 22.901 – € 24.800€ 733€ 31.501 – € 35.200
€ 24.801 – € 29.400€ 901€ 35.201 – € 41.600
Boven de € 29.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 41.600