“On bended knee is no way to be free”

Tekening Ester Dammers

Op een contemplatie-bijeenkomst ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries sprak Peter Schouten, 16 juli 2021 op de rechtbank Zeeland-West-Brabant, de volgende woorden:

Friedrich Nietsche stelde de volgende vraag: is het beter te proberen het monster te slim af te zijn of om stilletjes verslonden te worden?

Tegen de lui die dit soort daden plegen zeg ik: blijf van onze rechtstaat af en blijf van de mensen af die dit erfgoed verdedigen, waarvoor al zoveel offers zijn gebracht. Samen met u allen wil ik pal staan voor de ‘rule of law’: de zeewering van onze democratie.